جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'
استخدام مسئول دفتر خانم


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهران

بازاریابی حضوری و تلفنی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جنوب غرب

مسئول دفتر مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شریعتی، میرداماد

مسئول دفتر و منشی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شهرک سئول

منشی مسلط به امور


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / پاسداران

کارمند پذیرش و تحویل


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / بلوار میرداماد

منشی خانم با روابط


بدون نیاز به سابقه
کهریزک / کهریزکمسئول دفتر و منشی

شرکت

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۸ فروردين ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۴۸۲۰


شرح وظایف:

تهیه و پیگیری مکاتبات دورن سازمانی و خارج از سازمان
تهیه گزارش به مدیر
توانایی هماهنگی با سازمان ها

دانش و مهارت کار:

تسلط بر نرم افزارهای MS Office و اینترنت،
توانایی ایجاد هماهنگی
روحیه کار تیمی
دقت و ریز بینی
مسئولیت پذیری
توانایی پیگیری تا حصول اطمیان