جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '
مسئول دفتر مسلط به


بدون نیاز به سابقه
تهران / هفت تیر

مسئول دفتر و منشی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / مترو شریعتی

منشی و مسئول دفتر


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / جردن

خانم منشی و مسئول


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / غرب تهران

مسئول دفتر خانم

روابط عمومی قوی
توانایی پیگیری مستمر
تهران / مطهری

منشی خانم مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / خ عباس اباد-خ بخارست

منشی آشنا به امور


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / میدان رسالتمسئول دفتر و منشی

شرکت

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۸ فروردين ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۴۸۲۰


شرح وظایف:

تهیه و پیگیری مکاتبات دورن سازمانی و خارج از سازمان
تهیه گزارش به مدیر
توانایی هماهنگی با سازمان ها

دانش و مهارت کار:

تسلط بر نرم افزارهای MS Office و اینترنت،
توانایی ایجاد هماهنگی
روحیه کار تیمی
دقت و ریز بینی
مسئولیت پذیری
توانایی پیگیری تا حصول اطمیان