جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
مسئول دفتر و منشی مجرب


تهران / کریم خان، میرزای شیرازی

مسئول دفتر مدیرعامل رشته


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / ظفر

منشی با روابط عمومی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / عباس آباد

استخدام منشی خانم مسلط


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / صادقیه

منشی خانم مسلط


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / الهیه

منشی و مسئول دفتر


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / جردن

منشی خانم با روابط


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / عباس آبادمسئول دفتر و منشی

شرکت

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۴۸۲۰


شرح وظایف:

تهیه و پیگیری مکاتبات دورن سازمانی و خارج از سازمان
تهیه گزارش به مدیر
توانایی هماهنگی با سازمان ها

دانش و مهارت کار:

تسلط بر نرم افزارهای MS Office و اینترنت،
توانایی ایجاد هماهنگی
روحیه کار تیمی
دقت و ریز بینی
مسئولیت پذیری
توانایی پیگیری تا حصول اطمیان