جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
کارشناس حسابداری ...


حداقل ۱۰ سال سابقه
تهران / شرق تهران خیابان دماوند

کارشناس حسابداری مالی ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / حافظ

کارشناس امور مالی ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان ولیعصر

حسابدار حرفه ای مسلط


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان امام حسین

مدیر حسابداری به صورت


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / جردن

کمک حسابدار خانم دارای


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / عباس آباد

استخدام حسابدار خانم ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / طالقانیحسابدار خانم اشنا به امور بازرگانی

شرکت
:  فروشگاه ابزار مهدی

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۷ فروردين ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۴۷۹۵


درباره محل کار:

فروشگاه ابزار مهدی واقع در میدان حسان اباد نزدیک ایستگاه مترو
فعلیت خرید و فروش ابزار و یراق
فروشگاه در 3 طبقه
فضای کار خوب
فعالیت فروشگاه از ساعت 8/5 شروع تا ساعت 6

شرح وظایف:

حسابدار خانم با سابقه مسلط به حسابداری و اشنا امور بازرگانی
ثبت فاکتور خرید و ثبت فاکتور فروش
کنترل حسابها و کنترل موجودی کالا
تهیه گزارش بدهکاران و بستانکاران و پیگیری مطالبات

دانش و مهارت کار:

تسلط کامل بر صدور اسناد حسابداری با برنامه حسابداری
تسلط کامل در تنخواه گردانی تسلط کامل در انبارگردانی
تسلط بر فرایند قیمت گذاری
رفع مغایرت بانکی
اشنایی تبدیل نرخ ارز برای ثبت کالاهای وارداتی
نگهداری و راهبری سیستم حقوق و دستمزد
تهیه گزلرش فصلی

شرایط حقوق و مزایا:


بیمه نداریم