جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
کارشناس بازاریابی و فروش


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / عباس آباد مطهری

کارشناس فروش کاغذ دیواری


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهران


بازاریاب اینترنت ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / آرزانتین

کارشناس فروش حضوری ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / حافظ

بازاریاب تلفنی خانم ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / بهارستان

کارشناس فروش مرتبط با


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / آرژانتینبازاریاب صنعتی با سابقه

شرکت

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  مدیر میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۶ فروردين ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۴۷۷۳


درباره محل کار:

واردات انواع کالای صنعتی از جمله بیرینگ

شرح وظایف:

شناسایی مصرف کنندگان کالای صنعتی و معرفی محصولات به این شرکتها،
ارتباط با واحدهای مصرفی کالا و ارتباط با مدیران تدارکات و خرید کالا

دانش و مهارت کار:

خانم دارای روابط عمومی عالی و پیگیری پروژه از آغاز تا پایان قرارداد

شرایط حقوق و مزایا:


آزادی ساعات کار