جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'
کارشناس طراح وب سایت


بدون نیاز به سابقه
تهران / سهروردی شمالیبرنامه نویس C# آشنا به ArcGIS

شرکت

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۵۹۲


درباره محل کار:

تولید نرم افزارهای تخصصی

شرح وظایف:

برنامه نویسی C# و استفاده از ARCGIS .NET SDK جهت توسعه ابزار در نرم افزار ArcMAP
برنامه نویس C# جهت توسعه WebGIS با استفاده از کتابخانه های JavaScript

دانش و مهارت کار:

زبان برنامه نویسی C#
آشنایی با ARCGIS SDK
آشنایی با JavaScript