جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'
دریافت اطلاعات و محتواگذاری


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / بلوار کشاورز

کارشناس بازرگانی خارجی ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شهری

استخدام کارشناس بازرگانی ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شهری

کارمند اداری فروش ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / فرمانیه

مشاور و منشی دفتر


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / پاسدارانکارشناس زبان انگلیسی

شرکت
:  انتشارات بین المللی نحل

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۴۶۷


شرح وظایف:

دعوت به همکاری
کارشناس زبان انگلیسی
مشاور آموزش زبان در تهران
Supervisor & Representative
دارای شرایط و مهارت های زیر:

دانش و مهارت کار:

روابط عمومی قوی و قدرت تبادل نظر با دیگران
معرفی کتابهابه صورت حضوری به تمامی آموزشگاههای سطح تهران است