جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'
مسئول تولید محتوا و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ونکهماهنگ کننده فروش

شرکت
:  دیجی منشی

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۲ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۱۴۴


درباره محل کار:

دیجی منشی خدمات و تجهیزات به پزشکان و کلینیکها و بیمارستانها عرضه میکند

شرح وظایف:

هماهنگ کننده فروش بایستی با مراجعه به مشتریان شامل پزشکان، کلینیکها، درمانگاهها، بیمارستانها و مذاکره با مسیولین مربوطه جلساتی را هماهنگ نماید که با حضور افراد تصمیم گیر و ذیصلاح و نمایندگان شرکت برگزار کردد.

دانش و مهارت کار:

آشنایی با کامپیوتر، اینترنت
آشنایی با فنون مذاکره
پیگیری تا حصول نتیجه
روابط عمومی قوی، خوش برخورد
آشنایی با پزشکان و بیمارستانها

شرایط حقوق و مزایا:


پورسانت و پاداش