جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '
کارشناس حسابداری خانم ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / سهروردی شمالی

رئيس حسابداري مسلط به


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / تهران

استخدام حسابدار خانم

مسلط به Excel
تهران / شهید بهشتی
بیمه درمان تکمیلی

کارشناس حسابدار آشنا به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان فاطمیحسابدار لیسانس یا فوق لیسانس

شرکت

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۹ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۱۲۵


درباره محل کار:

مجتمع فنی میرعلوی

شرح وظایف:

انجام امور حسابداری و مشارکت در امر فروش، تهیه اسناد و گزارشهای مورد نیاز، همکاری در امور اداری، سایر مسئولیتهای محوله بر حسب نیاز

دانش و مهارت کار:

تواناییهای مورد نیاز جهت حسابداری، نرم افزارهای کامپیوتری