جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'
حسابدار آقا آشنا به


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شمال

کارشناس حسابداری آقا ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / میدان قزوین - جمهوری

کارشناس حسابداری و مالی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شمال شهر

حسابدار آشنا به امور


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهران

حسابدار- منشی مسلط به


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / میدان ولیعصرحسابدار لیسانس یا فوق لیسانس

شرکت
:  مجتمع فنی میرعلوی

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۹ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۱۲۵


درباره محل کار:

مجتمع فنی میرعلوی

شرح وظایف:

انجام امور حسابداری و مشارکت در امر فروش، تهیه اسناد و گزارشهای مورد نیاز، همکاری در امور اداری، سایر مسئولیتهای محوله بر حسب نیاز

دانش و مهارت کار:

تواناییهای مورد نیاز جهت حسابداری، نرم افزارهای کامپیوتری