جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'
کارشناس سخت افزار و ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / آزادی

کارشناس پشتیبانی ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / پارک ویکارشناس شبکه و ارتباطات ( مرد )

شرکت
:  مدیریت طرح های صنعتی ایران

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۰ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۱۲۴


شرح وظایف:

جهت مصاحبه داشتن این شرایط الزامی می باشد :
داشتن دانش شبکه در سطح CCNP (Route-Switch-TShoot)
آشنایی کامل با مفاهیم :
Port Security, DAI, IPSG, DHCP Snooping, Syslog, SNMP OSPF, EIGRP, PBR, GRE, VTP, DTP, LACP, STP,
آشنایی کامل با ارتباطات WAN
اشنایی کامل با دستگاه های UTM (Fortigate-Cyberoam)
آشنایی کامل با نرم افزاری های مانیتورینگ Solarwinds و PRTG

دانش و مهارت کار:

داشتن هر کدام از این موارد امتیاز مثبت محاسبه می گردد :
آشنایی با سرویس های Microsoft در سطح MCSE( Server Infrastructure)
آشنایی با سرویس های:AD, FS, PS, GPO, DNS, DHCP, RDS, WSUS, NPS
آشنایی با سرویس MS Exchange
آشنایی با سرورهای HP
آشنایی با DAS,SAN
آشنایی با نرم افزار Backupexec
آشنایی با مفاهیم VMware vSphere شامل : vCenter, HA, Networking(Standard Distributed), DRS, vMotion
آشنایی با Kaspersky Security Center
آشنا به ارتباطات رادیویی (Mikrotik)