جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'
بازاریابی و فروش ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / هفت تیر

سرپرست ارتباط با


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / بزگراره چمران شهرک سئول

کارشناس تحقیق و توسعه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سهروردی شمالی

کارشناس مارکتینگ و بازاریابی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / اندرزگو

کارشناس بازاریابی و فروش


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / شریعتی شمال

کارشناس بازاریابی ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شهرآرا

بازاریاب مصالح ساختمانی ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سعادت آبادبازاریاب فروش آسانسور و سرویس آسانسور

شرکت
:  فراز

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۸ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۱۲۱


درباره محل کار:

زمینه فعالیت شرکت طراحی فروش نصب سرویس و بازسازی انواع آسانسور می باشد

شرح وظایف:

بازاریاب با مراجعه به ساختمان های در حال ساخت و تنظیم قرارداد نصب آسانسور با کارفرما دو درصد مبلغ کل قرارداد را دریافت خواهد کرد و در صورت معرفی سرویس آسانسور ساختمان در حال استفاده درصد قابل توجهی هم در ازای معرفی سرویس دریافت خواهد کرد

دانش و مهارت کار:

بسته به توانایی و مهارت خود بازاریاب مسلما پورسانت نیز بیشتر خواهد بود

شرایط حقوق و مزایا:

بدون حقوق ثابت