جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '
منشی آشنا به زبان


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سهروردی

منشی و مسول دفتر


بدون نیاز به سابقه
تهران / ونک

مسئول دفتر و امور


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / خ مطهری

استخدام مسوول دفتر ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / فرمانیه

استخدام منشی خانم با


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / غرب

مسوول دفتر و منشی


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / فرمانیهمسئول دفتر مدیرعامل

شرکت
:  یگانه اندیش سرمایه

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  مدیر ارشد

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۵ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۸ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۱۱۵


شرح وظایف:

مکاتبات اداری
بایگانی اسناد و مدارک
پاسخگویی تلفنی، حضوری
هماهنگی جلسات
پیگیری امور محوله توسط مدیریت

دانش و مهارت کار:

.
مسلط به امور دفتری
کار با کامپیوتر
آشنا به زبان انگلیسی
روابط عمومی قوی
انجام کار با حجم بالا