جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '
مسئول دفتر مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهران

منشی آشنا به امور


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / میدان رسالت

مسئول دفتر مسلط به


بدون نیاز به سابقه
تهران / هفت تیر

خانم منشی و مسئول


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / غرب تهران

منشی و مسئول دفتر


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / جردن

مسئول دفتر خانم

روابط عمومی قوی
توانایی پیگیری مستمر
تهران / مطهری

منشی و کارمند اداری


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / پارک ملتمسئول دفتر مدیرعامل

شرکت
:  یگانه اندیش سرمایه

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  مدیر ارشد

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۵ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۸ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۱۱۵


شرح وظایف:

مکاتبات اداری
بایگانی اسناد و مدارک
پاسخگویی تلفنی، حضوری
هماهنگی جلسات
پیگیری امور محوله توسط مدیریت

دانش و مهارت کار:

.
مسلط به امور دفتری
کار با کامپیوتر
آشنا به زبان انگلیسی
روابط عمومی قوی
انجام کار با حجم بالا