جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
مسوول دفتر و منشى


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / بزرگراه افریقا

استخدام مسئول دفتر مسلط


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / پاسداران

استخدام منشی آشنا به


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جمهوری

منشی دفتر فنی و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

استخدام منشی و مسئول


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / بهشتی

مسئول دفتر مدیرعامل


تهران / میرداماد

استخدام مسوول دفتر خانم


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ولنجکمسئول دفتر مدیرعامل

شرکت
:  یگانه اندیش سرمایه

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  مدیر ارشد

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۵ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۸ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۱۱۵


شرح وظایف:

مکاتبات اداری
بایگانی اسناد و مدارک
پاسخگویی تلفنی، حضوری
هماهنگی جلسات
پیگیری امور محوله توسط مدیریت

دانش و مهارت کار:

.
مسلط به امور دفتری
کار با کامپیوتر
آشنا به زبان انگلیسی
روابط عمومی قوی
انجام کار با حجم بالا