جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
استخدام مسئول دفتر خانم


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جردن

مسئول دفتر مدیر عامل


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / پارک وی محمودیه

دستیار مدیرعامل ( مدیربرنامه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / خیابان مطهری

منشی خانم مسلط به کامپیوتر


تهران / میدان ولیعصر

منشی حرفه ایی مسلط


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / ملاصدرا

منشی خانم مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان ولی عصر ، فاطمی

منشی دفتر دیجیتال مارکتینگ


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / الهیهمسئول دفتر مدیرعامل

شرکت
:  یگانه اندیش سرمایه

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  مدیر ارشد

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۵ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۸ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۱۱۵


شرح وظایف:

مکاتبات اداری
بایگانی اسناد و مدارک
پاسخگویی تلفنی، حضوری
هماهنگی جلسات
پیگیری امور محوله توسط مدیریت

دانش و مهارت کار:

.
مسلط به امور دفتری
کار با کامپیوتر
آشنا به زبان انگلیسی
روابط عمومی قوی
انجام کار با حجم بالا