جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
کارشناس حسابداری خانم ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / سهروردی شمالی

کارشناس حسابدار آشنا به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان فاطمی

استخدام حسابدار خانم

مسلط به Excel
تهران / شهید بهشتی
بیمه درمان تکمیلی

رئيس حسابداري مسلط به


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / تهرانمدیر مالی هلدینگ

شرکت

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  مدیر میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۵ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۳ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۰۵۱


شرح وظایف:

نظارت بر کلیه امور مالی و حسابداری شرکتها و واحدهای زیرمجموعه هلدینگ
نظارت بر عملکرد پرسنل بخش مالی
ایجاد هماهنگی میان عملکرد مالی شرکتها
پیگیری سایر امور مربوطه
.
.
.

دانش و مهارت کار:

آشنایی کامل با امور مالی و حسابداری
توانایی و مهارت مدیریت