جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'
حسابدار تمام وقت ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / پونک

کارمند اداری خانم آشنا


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / پل حافظ

منشی حسابداری خانم ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / غرب

کارشناس حسابداری مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / 15 خرداد

کارشناس حسابداری ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان ولیعصر

کارشناس امور مالی و ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / جردن

کارشناس حسابداری ( خانم


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهرانمدیر مالی هلدینگ

شرکت

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  مدیر میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۵ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۳ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۰۵۱


شرح وظایف:

نظارت بر کلیه امور مالی و حسابداری شرکتها و واحدهای زیرمجموعه هلدینگ
نظارت بر عملکرد پرسنل بخش مالی
ایجاد هماهنگی میان عملکرد مالی شرکتها
پیگیری سایر امور مربوطه
.
.
.

دانش و مهارت کار:

آشنایی کامل با امور مالی و حسابداری
توانایی و مهارت مدیریت