جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'
استخدام سرپرست امور مالی و حسابداری


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / قائم مقام

کارمند اداری و مالی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / اختیاریه

حسابدار و امور


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ملصدرا

حسابدار خانم جهت شرکت


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / اندرزگو

کارشناس حسابداری مالی ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / آرژانتین بلوار آفریقا

مالی و حسابداری (خانم)


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / خ ولیعصر-میدان منیریه

سرپرست امور مالی / ...


حداقل ۱۰ سال سابقه
تهران / مرکز شهرمدیر مالی هلدینگ

شرکت

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  مدیر میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۵ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۳ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۰۵۱


شرح وظایف:

نظارت بر کلیه امور مالی و حسابداری شرکتها و واحدهای زیرمجموعه هلدینگ
نظارت بر عملکرد پرسنل بخش مالی
ایجاد هماهنگی میان عملکرد مالی شرکتها
پیگیری سایر امور مربوطه
.
.
.

دانش و مهارت کار:

آشنایی کامل با امور مالی و حسابداری
توانایی و مهارت مدیریت