جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'
مهندس کامپیوتر نرم افزار


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران نو

کارشناس طراحی و برنامه


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ستارخان

کارشناس ریاضی کاربردی یا


بدون نیاز به سابقه
تهران / میرداماد

برنامه نویس ویندوز ، ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / بهجت آباد

استخدام کارشناس طراحی سایت


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / کریمخان

برنامه نویسرمسلط به نرم


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / ونک

کارشناس کارشناس مرکز عملیات


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردی شمالیکارشناس مهندسی نرم افزار

شرکت
:  درسا ، لوازم خانگی آشپزخانه

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  منوط به مذاکره و توافق

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس ارشد

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۶ بهمن ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۳۲۴۶


شرح وظایف:

مسلط به#c
ASP.Net
توانایی مدیریت شبکه
جمع آوری اطلاعات آماری صحیح و بموقع برای تنظیم و تهیه گزارشات ماهانه
آشنایی با نرم افزار آفیس

دانش و مهارت کار:

آشنایی با نرم افزار آفیس
آشنایی با زبان انگلیسی
ایجاد ارتباط با مراکز مهم کامپیوتری و شرکتهای متخصص بمنظور اعتلاء بهبود عملیات جاری و برنامه ریزی آینده .
جمع آوری اطلاعات آماری صحیح و بموقع برای تنظیم و تهیه گزارشات ماهانه