جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
منشی آشنا به زبان


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سهروردی

استخدام مسوول دفتر ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / فرمانیه

نگهبان اداری مجرب ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردی

کارمند خانم آشنا با


بدون نیاز به سابقه
تهران / غرب

منشی و مسول دفتر


بدون نیاز به سابقه
تهران / ونک

کارمند وصول و مطالبات


بدون نیاز به سابقه
تهران / صادقیه

مسوول دفتر و منشی


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / فرمانیهمسئول دفتر مدیرعامل

شرکت
:  رهسام

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۹۰۱


درباره محل کار:

تولیدکننده و پیمانکار تجهیزات ترافیکی طرف قرارداد با وزارت راه و شهرسازی

شرح وظایف:

- انجام کلیه‌ی امور مربوط به مناقصات؛
- جمع‌آوری، ثبت، بایگانی و ارجاع فرم‌های دفتری، اجرایی و پشتیبانی؛
- ارسال و دریافت مرسولات اداری، پستی و اجرایی؛
- انجام امور تدارکات دفتری و اجرایی؛
- پیگیری و انجام فعالیت‌های بیمه‌ای (تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌ها)؛
- انجام امور اداری مربوط به فاکتورها، قراردادها و ضمانت‌نامه؛
- تفکیک و ارجاع نامه‌ها، گزارشات و سایر مکاتبات؛
- تنظیم و پیگیری جلسات مدیرعامل و
- نظارت بر حسن انجام کار منشی، پیک، نظافت و.

دانش و مهارت کار:

- آشنایی با امور اداری دولتی؛
- آشنایی با بیمه تأمین اجتماعی؛
- تسلط به اینترنت و آفیس؛
- آشنایی کامل با امور دفتری؛

شرایط حقوق و مزایا:


بیمه، پاداش