جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
کارشناس قراردادها و مناقصات


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سعادت آباد

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهران

کارشناس بازرگانی ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / ظفرمسئول سفارشات خارجی (خانم)

شرکت
:  ایران روتاتیو

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۵ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۵۴۵


درباره محل کار:

شرکت ایران روتاتیو (نماینده انحصاری کمپانی هایدلبرگ آلمان و دهها کمپانی دیگر)
یک شرکت معتبر بازرگانی با سابقه هفتاد سال فعالیت در حوزه صنعت چاپ کشور

شرح وظایف:

حوزه مواد مصرفی

ـ مواد مصرفی سفارشات انبار شرکت
دریافت درخواست انبار
بررسی و محاسبه قیمت حدودی
اخذ تائیدیه بودجه
اخذ پروفرما و تطابق مفاد پروفرما با درخواست انبار
بررسی ترم بازرگانی
درخواست صدور پروفرم ای بی سی تی
اخذ تائیدیه پروفرما از واحد های مختلف
ارسال تائیدیه به سازنده
ثبت سفارش
بیمه
انجام مراحل بانکی در صورت اخذ ارز بانکی
پیگیری تخصیص ارز، خرید و حواله آن
دریافت سوئیفت حواله ارزی
پیگیری از سازنده / فروشنده جهت اخذ تائیدیه دریافت وجه
پیگیری تاریخ حمل
پیگیری بارنامه / اعلامیه حمل / اعلامیه عبور از مرز / اعلامیه تخلیه در گمرک / اعلامیه امادگی قبض انبار
پیگیری دریافت اصل اسناد حمل
دریافت SHIPPER CERTIFICATE
تهیه و ارسال مدارک جهت ترخیص و انجام کلیه تشریفات آماده سازی مدارک ترخیص
پیگیری ترخیص از ترخیص کار
اعلام ورود به انبار کالا
ارسال برگه سبز گمرکی به بانک و رفع تعهد
ارسال مدارک و هزینه های ترخیص به مالی جهت محاسبه قیمت کالا
بروز رسانی گزارش هفتگی فروش
بروز رسانی گزارش ماهانه سفارشات خارجی

قسمت دوم :
ـ مواد مصرفی سفارشات مشتریان
دریافت درخواست از واحد فروش
دریافت قیمت کالا و حمل از فروشنده
ارسال قیمت ارزی به فروشنده داخل شرکت
ارسال قیمت ارزی به بخش مالی و پیگیری جهت دریافت قیمت ریالی در صورت فروش ریالی
دریافت تائیدیه مکتوب از فروشنده و مشتری و بخش مالی در خصوص مسائل مالی و پرداخت مشتری
ارسال تائیدیه به سازنده
اخذ پروفرم و سفارش گذاری
پیگیری تاریخ حمل
پیگیری بارنامه / اعلامیه حمل / اعلامیه عبور از مرز / اعلامیه تخلیه در گمرک / اعلامیه امادگی قبض انبار
پیگیری دریافت اصل اسناد حمل
دریافت SHIPPER CERTIFICATE
ارسال مدارک ترخیص برای ترخیص کار یا در صورت سفارش ارزی به مشتری و اخذ رسید مبنی بر دریافت مدارک
پیگیری ترخیص از ترخیص کار در خصوص فروشهای ریالی
اعلامیه ورود به انبار
گزارش بخش مواد مصرفی افست به تفکیک سفارشات انبار و سفارشات مشتریان با جزئیات تاریخی و قیمتی از زمان درخواست انبار تا زمان ورود به انبار
گزارش بخش مواد مصرفی فلکسو به تفکیک سفارشات انبار و سفارشات مشتریان با جزئیات تاریخی و قیمتی از زمان درخواست انبار تا زمان ورود به انبار

و که در هنگام استخدام مراتب به اطلاع خواهد رسید

دانش و مهارت کار:

ـ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس
ـ تسلط کامل به امور و قوانین واردات و امور گمرکی
ـ تسلط کامل به زبان انگلیسی، مکاتبات و مذاکرات حرفه ای و تجاری
ـ تسلط بر نرم افزارهای office.
ـ حداقل سن ۲۷ سال
ـ دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه کار مفید در زمینه
ـ دارا بودن دو ضامن معتبر

شرایط حقوق و مزایا:


بیمه تأمین اجتماعی ـ بیمه تکمیلی ـ پرداخت حقوق در یکم هر ماه بدون تأخیر