جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'
کارشناس
پشتیبانی نرم‌افزار


همکاران سیستم

تهران / یوسف آباد

کارشناس متخصص وب ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / خیابان کارگر شمالی

کارشناس DBA در شرکت


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ولیعصر

استخدام برنامه نویس ترجیحا


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / هفت تیر

برنامه نویس حرفه ای


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

کارشناس برنامه نویسی NET.


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / خیابان ولیعصر

کارشناس پیاده سازی Backend


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / بهشتیاستخدام برنامه نویس ترجیحا خانم

شرکت
:  پیشرو فناوری و ارتباطات ایرسا

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس ارشد

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۸ دي ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۷۳۳۳


شرح وظایف:

توسعه پروژه های جاری / جدید شرکت
تحلیل مسائل و ارائه راهکار
مشارکت در جلسات ارائه پیشرفت پروژه به کارفرما
زمانبندی امور محوله و ارائه آن در زمان مقتضی

دانش و مهارت کار:

تسلط بر ASP.Net C# Web Forms
تسلط بر Entity Framework, ADO.NET
آشنایی با SQL Server و تسلط بر TSQL
قابلیت طراحی نرم افزار و طراحی و پیاده سازی Data Model
آشنایی با jQuery, JavaScript
آشنایی با HTML ۵, CSS ۳, Bootstrap ۳
قابلیت بالا در حل مسائل
آشنایی با معماری چند لایه
آشنایی با Telerik ASP.Net AJAX Components
آشنایی با مفاهیم شی گرایی

شرایط حقوق و مزایا:


بیمه، عیدی، تسویه سنوات در پایان هر سال