جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'
کارشناس حسابداری ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهران

استخدام کارمند حسابداری ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / جردن

خانم حسابدار و امور


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جردن

کارمند حسابدار خانم ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / پل حافظ

مدیر و سرپرست مالی


حداقل ۱۰ سال سابقه
تهران / خیابان بهشتی

کارشناس حسابداری و مالی


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / جمهوری

حسابدار جهت شرکت پیمانکاری


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ونککارشناس حسابداری خانم

شرکت

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۲ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۱۵۶


درباره محل کار:

شرکت مهندسی باربد، تولید کننده سخت افزار

شرح وظایف:

کارشناس حسابداری. خانم.
انجام امور حسابداری شرکت سخت فزاری.
شامل امور جاری، امور مربوط به مالیات و اظهارنامه ها و ارزش افزوده و عملکرد و بیمه.
حداکثر سن: ۳۰ سال.

دانش و مهارت کار:

لیسانس حسابداری.
آشنایی کامل با امور مالیات عملکرد و ارزش افزوده و بیمه.

شرایط حقوق و مزایا:

حقوق ثابت و اضافه کاری
برقراری بیمه و مزایا از روز اول