جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'
کارمند فروش و بازاریابی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / پارک ملت

کارمند اداری خانم ...


حداقل ۱۰ سال سابقه
تهران / بهارستان

استخدام کارشناس فروش و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سراسر ایران

کارشناس فروش و بازاریابی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ظفر

استخدام کارمند فروش ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / تهران

استخدام کارشناس امور بازایابی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شرق تهران

کارمند خانم فروش و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / خیابان پیروزیکارشناس فروش و بازاریابی

شرکت
:  سیب دکور

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۳ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۰۷۲


شرح وظایف:

پی گیری نماینده های فروش در تهران و شهرستانها، پی گیری جهت افزایش تعداد نمایندگان در سرتاسر کشور به ویژه در مناطق مختلف تهران.
سایر وظایف حضوری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

دانش و مهارت کار:

- آشنایی با موضوع فروش،
- آشنایی با کامپیوتر،
- مسلط به WORD، EXCEL
- ترجیحا آشنایی با CRM