جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
کارشناس
پشتیبانی نرم‌افزار


همکاران سیستم

تهران / یوسف آباد

اسختدام برنامه نویس ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / خرمشهر

استخدام برنامه نویس مجرب


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / حبیب الله

کارشناس پیاده سازی Backend


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / بهشتی

برنامه نویس و پشتیبان


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / آفریقا

برنامه نویس حرفه ای


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

برنامه نویس مسلط به


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردی شمالیsenior ASP.Net backend developer

شرکت
:  راهكار

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس ارشد

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۳۹۹۵


درباره محل کار:

سایتهای فروشگاهی

سهروردی شمالی - عباس آباد

راهکار اندیشان
www.rahkarandishan.com

شرح وظایف:

senior ASP.Net backend developer
- حداقل ۳ سال سابقه کاری
- مسلط به sql-sevrer
- آشنایی با unit Testing

جهت سایتهای فروشگاهی
جهت سایتهای فروشگاهی
جهت سایتهای فروشگاهی

دانش و مهارت کار:

senior ASP.Net backend developer
- حداقل ۳ سال سابقه کاری
- مسلط به sql-sevrer
- آشنایی با unit Testing

جهت سایتهای فروشگاهی