جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
نماینده علمی- مدیکال رپ


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

کارشناس فروش با روابط


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / محدوده غرب ( ستارخان )

استخدام کارشناس و ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / مصهری - عباس اباد

استخدام کارشناس فروش و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سعادت آباد

کارشناس فروش خانم ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / سهروردی شمالی- پالیزی

استخدام فروشنده مستقر درفروشگاه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / پاسداران

کارشناس فروش وامور بازرگانی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهرانکارشناس فروش نرم افزار حسابداری

شرکت
:  سپیدار سیستم آسیا

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۴ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۳۹۹۴


شرح وظایف:

پاسخگویی به تماس مشتریان و نمایندگان فروش
ثبت عملیات فروش
ساخت قفل نرم افزاری
آشنایی با جریان عملیات فروش

دانش و مهارت کار:

روابط عمومی مناسب
قدرت حل مسئله
آشنایی با اصول و فنون مذاکره