جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'
کارشناس بازاریابی و فروش


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / مطهری

کارشناس فروش خانم ...


بدون نیاز به سابقه
تهران / سهروردی شمالی- پالیزی

کارشناس فروش جهت شرکت


بدون نیاز به سابقه
تهران / مابین افریقا و ولیعصر

فروشنده با روابط عمومی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شرق تهران

ویزیتور و بازاریاب جهت


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهران

استخدام کارشناس فروش ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / سهروردی شمالی

کارشناس فروش نرم افزار


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / مطهریکارشناس فروش و بازاریابی

شرکت
:  كيان تجارت ايستا

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۹ آذر ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۳۹۱۷


درباره محل کار:

شرکت کیان تجارت ایستا
رد رمینه لیبلینگ کالا و شناسایی محصول
مجموعه کبان تجارت از دوبخش تولیدی و بخش اداری و فروش تشکیل شده است
واحد فروش شرکت

شرح وظایف:

شناسایی مشتری های بالقوه و جذب انها
شناسایی نیاز مشتری
ارتباط مستمر با مشتری
تهیه گزارش فروش
اجرا و کنترل برنامه فروش شخصی
رسیدگی به صورتحساب های فروش

دانش و مهارت کار:

دارای دانش فروش و مشتری مداری
و اصول بازاریابی تلفنی
. روابط عمومی قوی .
انگیزه بالا فروش
توانایی بیگیری مستمر

شرایط حقوق و مزایا:


بیمه . بورسانت