جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'
استخدام کارشناس با سابقه


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / میدان فاطمی

کارمند اداری پشتیبانی سایت


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / میدان بهارستان

استخدام انبار دار


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان فاطمی

کارمند مستقر در فروشگاه


بدون نیاز به سابقه
تهران / قیطریه

استخدام منشی دفتر خانم


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان ولیعصر

منشی و کارشناس امور


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جردن

استخدام کارمند خانم ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / غربکارمند خانم آشنا با انگلیسی با روابط عمومی بالا

شرکت
:  میران پلیمر

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۳ دي ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۳۶۶۷


شرح وظایف:

یک شرکت فعال در نظر دارد جهت انجام امور اداری و هماهنگی از یک نفر خانم دارای شرایط و مهارت های زیر دعوت به همکاری می نماید:

دانش و مهارت کار:

- آشنایی با زبان انگلیسی
- دارای علامندی و پشتکار در کار
- آشنایی با امور مکاتبات ایمیلی و پیگیری امورات مربوطه
-مسئولیت دفتر
-آشنا به ورد

شرایط حقوق و مزایا:

بسته به توانایی کارمند میتواند متغییر نیز باشد
که مبلغ با توافق میتواند متغیر نیز باشد