جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
کارشناس طراح وب سایت


بدون نیاز به سابقه
تهران / سهروردی شمالیکارشناس برنامه نویس

شرکت
:  دلفارد

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  منوط به مذاکره و توافق

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۱ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۹ آذر ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۳۴۶۶


درباره محل کار:

آدرس: خیابان مطهری میرعماد کوچه نهم پلاک 6 طبقه دوم
شرکت دلفارد تجارت
برنامه نویسی

شرح وظایف:

برنامه نوبسی

ASP.Net MVC WEB FORMS
C#.Net
VB.NET
SQL Server
Android

دانش و مهارت کار:

برنامه نوبسی

ASP.Net MVC WEB FORMS
C#.Net
VB.NET
SQL Server
Android