جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'
کارشناس
پشتیبانی نرم‌افزار


همکاران سیستم

تهران / یوسف آباد

کارشناس پایگاه داده و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / کارگر شمالی

استخدام برنامه نویس ترجیحا


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / هفت تیر

پشتیبان شبکه ، وبسایت


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / فرمانیه

کارشناس پیاده سازی Backend


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / بهشتی

برنامه نویس و پشتیبان


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / آفریقا

برنامه نویس وب آشنا


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / چهارراه ولیعصرکارشناس مهندسی نرم افزار

شرکت
:  درسا ، لوازم خانگی آشپزخانه

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  منوط به مذاکره و توافق

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس ارشد

سابقه مورد نیاز
:  حداقل ۳ سال

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۶ بهمن ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۳۲۴۶


شرح وظایف:

مسلط به#c
ASP.Net
توانایی مدیریت شبکه
جمع آوری اطلاعات آماری صحیح و بموقع برای تنظیم و تهیه گزارشات ماهانه
آشنایی با نرم افزار آفیس

دانش و مهارت کار:

آشنایی با نرم افزار آفیس
آشنایی با زبان انگلیسی
ایجاد ارتباط با مراکز مهم کامپیوتری و شرکتهای متخصص بمنظور اعتلاء بهبود عملیات جاری و برنامه ریزی آینده .
جمع آوری اطلاعات آماری صحیح و بموقع برای تنظیم و تهیه گزارشات ماهانه