مسیر حرفه ای یا شغلی چیست؟مسیر حرفه ای یا شغلی یا Career Path رد پایی است از زندگی حرفه ای شما. مسیری که لازم است آن را آگاهانه طراحی و ترسیم کنید. آگاهی از مسیر حرفه ای مشخصه افرادی است که نگاهشان به شغل فراتر از یک سری فعالیت های تکراری جهت امرار معاش و بلکه یک فعالیت تاثیر گذار اجتماعی و عاملی برای رشد شخصی و تکمیل هویتی خود است. افرادی که برای خود مسیر شغلی متصور هستند، می دانند که از شغل خود چه هدفی را دنبال می کنند و قصد دارند در شغل خود به چه جایگاهی دست یابند.

مسیر حرفه ای به افراد کمک می کند تا بفهمند چرا، چگونه و کی باید از یک شغل به شغلی دیگر بروند. مسیر حرفه ای به افراد برنامه برای رشد حرفه ای می دهد. اینکه بدانند قرار است در نهایت به چه جایگاه شغلی دست یابند؟ برای رسیدن به آن جایگاه چه مهارت یا صلاحیت هایی لازم دارند؟ و اینکه چگونه باید هوشمندانه از یک شغل به شغلی دیگر یا حتی به سازمانی دیگر بروند؟

دانستن مسیر حرفه ای یا راه شغلی یک استراتژی است. روشی برای رسیدن به اهداف شغلی و دستیابی به زندگی حرفه ای مورد رضایت. مسیر حرفه ای افراد را قادر می سازد تا برنامه رشد و ارتقا برای خود تعیین کنند و از انتخاب و انجام مشاغل خود احساس مفید بودن و رضایت کنند.

برای رشد شغلی و ساختن برند حرفه ای خود، استراتژی شغلی داشته باشید و مسیر شغلی طراحی کنید.