آمار و حقایقی درباره کارآفرینی و تولید شغل - گزارشی از موسسه گالوپمقدمه مترجم

گالوپ نام یک موسسه تحقیقاتی است که توسط آقای جورج گالوپ تاسیس شده و کارش مطالعه بر روی نگرش و رفتار کارکنان، دانش آموزان و شهروندان است. این موسسه که به نظر سنجی های عمومی اش نیز معروف است، در اواخر سال 2014 گزارشی در رابطه با ارتباط کارآفرینی و اشتغال زایی و اهمیت برنامه ریزی برای این مساله با نام Gallup Entrepreneurship & Job Creation Facts & Figures منتشر نمود که ترجمه ای از آن در اینجا ارائه می گردد.

گزارش

موسسه گالوپ از سال 1965 ویژگی های رفتاری افراد کارآفرین را مطالعه کرده است و تمرکز این مطالعات در دهه گذشته - در قالب پروژه ای که کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، آلمان، مکزیک و ایالات متحده را در بر می گرفته – اساساً بر روی نقش بالقوه و طبیعی انسان در تولید اشتغال بوده است. طبق ارقام و شواهد ارائه شده در این گزارش، شناسایی و پرورش زود هنگام استعدادهای کارآفرینی در سطح اکوسیستم های شهری در ایالات متحده و سایر کشورها را میتوان راه حلی برای جلوگیری از افت اشتغال زایی دانست.

زایش کسب و کارهای ایالات متحده رو به کاهش است

 • برای اولین بار در 35 سال گذشته، آمار زوال کسب و کارهای آمریکایی از زایش آنها پیشی گرفته است.
 • سالانه چهارصد هزار کسب و کار در کشور آمریکا بوجود می آیند در حالیکه 470.000 شرکت از بین می روند.
 • ایالات متحده برای حفظ قدرت اقتصادی خود در دنیا، سالانه به یک میلیون استارتاپ موفق نیاز دارد.
 • ایالات متحده از لحاظ فعالیت های استارتاپی در رتبه دوازدهم در بین سایر کشورهای توسعه یافته دنیا قرار دارد.
 • از زمانی که دولت ایالات متحده شاخص های کارآفرینی را زیر نظارت گرفته است، این اولین باری است که کارآفرینی در آمریکا سیر نزولی پیش گرفته است.

با در نظر گرفتن شش میلیون کسب و کار در آمریکا که هر کدام حداقل دارای یک نفر کارمند هستند اینطور داریم:
- 3.8 میلیون شرکت بین 1 تا 4 کارمند
- 1 میلیون شرکت بین 5 تا 9 کارمند
- 600 هزار شرکت بین 10 تا 19 کارمند
- 500 هزار شرکت بین 20 تا 99 کارمند
- 90 هزار شرکت بین 100 – 499 کارمند
- 18 هزار شرکت بیش از 500 کارمند
- 1.000 شرکت بیش از 10.000 کارمند

نمودار تقسیم بندی تعداد کارکنان شرکت ها در ایالات متحده


کارآفرینان به همراه شرکت های کوچک و متوسط شان شالوده اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می دهند

 • استارتاپ های آمریکایی 40% فرصت های شغلی جدید هر سال کشور را ایجاد می کنند. بطور میانگین هر شرکت جدیدی که بوجود می آید 6.5 فرصت شغلی ایجاد می کند.
 • نیمی از تمامی شغل های موجود در کسب و کارهای کوچک وجود دارند. این کسب و کارها حدود 65% از تمامی فرصت های شغلی جدید را ایجاد می کنند.
 • کسب و کارهای کوچک و متوسط برای بیش از 100 میلیون آمریکایی شغل بوجود می آورند.
 • در دو دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط آمریکایی تقریباً مسئولیت ایجاد تمام شغل های جدید را به عهده داشته اند.

شرکت های کوچک و متوسط دائماً برای بقا و رشد خود با چالش مواجه هستند

 • 40% استارتاپ ها در ایالات متحده در 3 سال اول فعالیت خود از ادامه باز می مانند.
 • 50% استارتاپ ها به سال پنجم فعالیت نمی رسند.
 • تنها 4 استارتاپ از بین 10.000 مورد به مرز شرکت های بزرگ با درآمد سالانه 100 میلیون دلار می رسند.
 • طبق تخمین موسسه گالوپ، ایالات متحده تا قبل از سال 2020 به ده میلیون شغل جدید نیاز دارد. مشاغلی که باید بطور طبیعی و پایدار توسط فعالیت های کارآفرینانه ایجاد شوند.

نسل جدید ایجادگران ...

در میان تقریباً 30 میلیون دانش آموز سال پنجم تا دوازدهم مدارس ایالات متحده:

 • 77% دانش آموزان "می خواهند رئیس خود باشند"
 • 47% دانش آموزان ادعا کردند که مدارس شان برنامه های آموزشی در مورد نحوه شروع و اداره کسب و کار به آنها ارائه می دهد.
 • 42% دانش آموزان برنامه ایجاد کسب و کار برای خودشان می ریزند.
 • 38% دانش آموزان می گویند چیزی اختراع خواهند کرد که دنیا را تغییر دهد.
 • 5% دانش آموزان در کسب و کارهای محلی کارآموزی می کنند.

سنجش استعدادهای کارآفرینی، راهی مطمئن برای کشف ایجادگران فردا

 • تقریباً از بین هر هزار نفر نیروی کار در ایالات متحده، 5 نفر از ترکیبی از این استعدادها با شدت بالا برخوردارند ( آزمون EP10 موسسه گالوپ ده استعداد کارآفرینی افراد که در بالا به آنها اشاره شده است را امتیاز بندی نموده و رتبه بندی استعدادهای هر فرد، موارد برتر را extreme یا شدید ارزیابی می کند.).
  1. Confidence (اعتماد بنفس)
  2. Delegator (محول کننده)
  3. Determination (مصمم و راسخ بودن)
  4. Disruptor (ساختار شکن)
  5. Independence (مستقل)
  6. Knowledge (علم و دانش)
  7. Profitability (سود بخشی، سودخواهی)
  8. Relationship (روابط و ارتباطات)
  9. Risk (اهل مخاطره و ریسک)
  10. Selling (مهارت فروش)

 • تقریباً از بین هر هزار نفر نیروی کار در ایالات متحده، 5 نفر از ترکیبی از این استعدادها با شدت بالا برخوردارند .
 • به ندرت میتوان کارآفرینانی را یافت که همه این زمینه های استعدادی در آنها غالب باشند، اما به هر حال این گروه از اقبال بیشتری برای رسیدن به موفقیت بهره مند هستند.
 • افرادی که استعداد کارآفرینی بیشتری دارند (یعنی تعداد بیشتری از این استعدادها در آنها غالب است) به نسبت سایرین:
  • با سه برابر احتمال بیشتر، میتوانند در سطح گسترده کسب و کار بوجود آورده و بطور قبل توجهی آن را گستش دهند.
  • با چهار برابر احتمال بیشتر، شغل ایجاد می کنند.
  • با چهار برابر احتمال بیشتر، از اهداف تعیین شده در سودآوری پیشی می گیرند.
  • با پنج برابر احتمال بیشتر، از اهداف تعیین شده فروش پیشی می گیرند.

 • این دسته از افراد کارآفرین در مقایسه با سایرین:
  • مزیت رقابتی شرکت شان را بهتر به مشتریان بیان می کنند.
  • در هنگام اتخاذ تصمیم برای قیمت گذاری و توسعه محصول مشتریان شان را در نظر می گیرند.
  • توانایی کارمندان را با وظایف هر سمت تطبیق داده و بنابراین میتوانند راندمان فردی (Individual Performance) و درگیری موثر با شغل (Job Engagement) را در آنان افزایش دهند.

کارآفرینان مستعد باید توسط هر شهر شناسایی شده و پرورش یابند

 • هر شهر برای شناسایی، بالا بردن راندمان و حفظ استعدادهای کارآفرینی در منطقه خود به برنامه ای اختصاصی (بومی سازی شده) نیازمند است.
 • از آنجاییکه بیشترین فعالیت مهم اقتصادی در سطح شهری و منطقه ای پدیدار می شود، مدیران اکوسیستم شهری – و نه دولت فدرال - باید از برنامه هایی برای کشف و پرورش کارآفرینان با استعداد برتر برخوردار باشند.


منبع: موسسه گالوپ
ترجمه: کاربانک

دانلود فایل PDF این گزارش
دانلود دانلود فایل منبع