فولاد غرب بنابشرکت فولاد غرب بناب تولید کننده مواد مصرفی جوشکاری مورد نیاز صنعت نفت گاز و پتروشیمی-شرکتهای سوله سازی لوله سازی استراکچر سازی و غیره. فعالیت میکند