بازرگانی اپتیک وحدتبازرگانی اپتیک وحدت با سابقه ای بیش از سی و پنج سال در زمینه ی صنعت عینک در ایران در حال فعالیت می باشد. زمینه ی اوّلیه ی کاری شرکت، تک فروشی بوده است که از سال 92 در عرصه ی وارادات و عمده فروشی نیز وارده شده است و از سال 95 نیز وارد عرصه ی فروش آنلاین محصولات مرتبط با عینک نیز شده است.