شرکت مهندسی آردین صنعت پایدارطراحی و تولید سیستمهای الکترونیکی طراحی ، ساخت و راه اندازی انواع منابع تغذیه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر و نیروگاه های خورشیدی تامین تجهیزات منابع تغذیه مخابراتی

فرصت های شغلی موجود در شرکت مهندسی آردین صنعت پایدار

مهندس الکترونیک طراحی

حسابدار خانم پاره وقت در شرکت مهندسی