شرکت مهندسی آردین صنعت پایدارطراحی و تولید سیستمهای الکترونیکی طراحی ، ساخت و راه اندازی انواع منابع تغذیه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر و نیروگاه های خورشیدی تامین تجهیزات منابع تغذیه مخابراتی