جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با حسابدار


جستجوی شما شامل ۴ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


استخدام حسابدار ارشد ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / شهرک صنعتی شمس آباد

کارشناس امور حسابداری ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهرانحسابداری مالی و حسابرسی

مکان :   تهران ، غرب
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۵ اسفند
تهیه گزارشهای مالی - ثبت اسناد - تهیه صورت مغایرت بانکی و تحریر دفاتر آشن ....

کارشناس حسابداری خانم

مکان :   تهران ، تهران
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۶ اسفند
نیازمند 2 نیروی حسابداری خانم با مدرک کارشناسی مرتبط و آشنایی با نرم افز ....

کارشناس امور مالی

مکان :   تهران ، کیلومتر 11 جاده مخصوص
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۹ اسفند
آشنا به تهیه صورتهای مالی تهیه و ارسال گزارش فصلی و ارزش افزوده -ثبت فاک ....

مسئول مالی و حسابداری

مکان :   تهران ، گاندی
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۹ اسفند
این شرکت در طول سه ساله گذشته متاسفانه مدیریت صحیح و انتخابهای مناسبی بر ....