جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'

استخدام در مشاغل حسابدار ارشد


۲ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


کارشناس حسابدار مالیاتی ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / هفت تیر

استخدام حسابدار مجرب ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / میدان شوش

کارشناس حسابداری ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / غرب تهران

کارشناس حسابداری و مالی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شمال شهر

استخدام حسابدار آشنا به


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / محدوده غربحسابدار ارشد مالیاتی  (جدید)

محل استخدام :   تهران ، محدوده غرب
حقوق دريافتی :   ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۸ آذر
داشتن تجربه در حسابداری مالیاتی اولویت محسوب میشود . آشنایی با نرم ....

کارشناس حسابداری  (جدید)

محل استخدام :   تهران ، غرب تهران
حقوق دريافتی :   ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۱ آذر
طبقه بندی اسناد و ثبت اسناد روزانه تهیه و تنظیم گزارشات روزانه و ماهانه ....