جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با کارشناس آموزش


جستجوی شما شامل ۲ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


کارشناس آموزش موسسه تخصصی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / قائم مقام-بهشتیکارشناس HSE ، خانم ، ساکن کرج  (جدید)

مکان :   کرج ، مهر شهر
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۳ ارديبهشت
_ تسلط کافی بر ارزیابی ریسک های موجود در کارگاه و کارخانه Risk Assessment _ آموزش ....

کارشناس آموزش موسسه تخصصی آموزش معماری

مکان :   تهران ، قائم مقام-بهشتی
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۸ فروردين
- برنامه ریزی دوره های آموزشی - تهیه برنامه های سمینارها و نشست ها - تهیه ل ....