جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '

استخدام در مشاغل مسئول شبکه های اجتماعی و تبلیغات دیجیتال


۱ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


کارشناس تولید محتوا ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / م رسالتکارشناس تولید محتوا

محل استخدام :   تهران ، م رسالت
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۵ فروردين
1- اندازه‌گیری اثربخش محتوی تولید شده در کانال‌های مختلف و ارزیابی رفتا ....