جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'

استخدام در مشاغل کارشناس روابط عمومی


۱ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


مسئول تولید محتوا و ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / ونککارمند خانم واحد تبلیغات  (جدید)

محل استخدام :   تهران ، فرمانیه
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۹ بهمن
هماهنگی و پیگیری اجرای امور تبلیغات ورود اطلاعات و محتوی به وبسایت کار ....