جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'

استخدام در مشاغل کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه


۳ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


کارشناس مناقصات و مدیر


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / ونکاستخدام کارشناس کنترل پروژه

محل استخدام :   تهران ، مطهری
حقوق دريافتی :   ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۵ بهمن
نیازمند به جـذب یک نفر مهندس صنایع جهت تصدی سمت کارشناس کنترل پروژه, دار ....

کارشناس کنترل پروژه

محل استخدام :   تهران ، غرب
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۸ بهمن
• تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها و بروز رسانی آنها • تهیه گزارشات هفتگی ....

کارشناس مناقصات و مدیر مشتری

محل استخدام :   تهران ، ونک
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۷ بهمن
مدیریت پروژه های در حال اجرا از لحاظ پیگیریهای اجرا و رضایتمندی مشتری کن ....