جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه


جستجوی شما شامل ۴ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     کارشناس کنترل پروژه ( ترجیحا خانم)  (جدید)

مکان :   تهران ، چیتگر )منطقه ۲۲(
حقوق دريافتی :   ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۵ اسفند
مسلط به تدوین بهینه و برنامه ریزی و کنترل پروژه مسلط به اصول تهیه و کنترل ....

سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه  (جدید)

مکان :   تهران ، سهروردی شمالی
حقوق دريافتی :   ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۴ اسفند
کنترل اقدامات انجام شده توسط همکاران واحدهای توسعه مهندسی و نصب، تحویل ....

کارشناس کنترل پروژه  (جدید)

مکان :   تهران ، غرب
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱ اسفند
• تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها و بروز رسانی آنها • تهیه گزارشات هفتگی ....

کارشناس کنترل پروژه

مکان :   تهران ، سعادت آباد
حقوق دريافتی :   ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۲ بهمن
اشنا به فعالیتهای اورهال نیروگاهی سرپرستی واحد کنترل پروژه کنترل گزارش ....