جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه


جستجوی شما شامل ۳ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


کارشناس عرضه یابی فرآیندها


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / گاندیمهندس تهیه طرح های توجیهی و مترور

مکان :   تهران ، ونک
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۱ فروردين
انجام مطالعات تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی براورد کلی کار و تبیین م ....

کارشناس کنترل پروژه

مکان :   تهران ، غرب
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۰ فروردين
• تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها و بروز رسانی آنها • تهیه گزارشات هفتگی ....

کارشناس کنترل پروژه

مکان :   تهران ، میرداماد
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۸ فروردين
کارمند جهت هماهنگی و پیگیری امور ارتباط با مدیریت پروژه تهیه کلیه فرمت ....