جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه


جستجوی شما شامل ۲ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


کارشناس کنترل پروژه ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردی

کارشناس استقرار و پروژه


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / تهرانکارشناس کنترل پروژه  (جدید)

مکان :   تهران ، سهروردی
حقوق دريافتی :   ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۴ تير
تهیه گزارش های کنترل پروزه جمع اوری اطلاعات روند پروژه ها کنترل اسناد و ....

کارشناس استقرار و پروژه

مکان :   تهران ، تهران
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۶ خرداد
شرح وظیفه کارشناسان مورد استفاده در این پست سازمانی به طور کلی شامل وظای ....