جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با نقشه کش عمران و معماری


جستجوی شما شامل ۲ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     کارشناس اندازه گیری داخلی ساختمان

مکان :   تهران ، پارک وی
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۳ آبان
اندازه گیری فضای داخلی ساختمان تهیه نقشه از فضا های داخلی پیاده سازی نقش ....

نقشه کش و اندازه گیر

مکان :   تهران ، نیاوران
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۸ آبان
شرکت هوشیار دکور در نظر دارد جهت اندازه گیری در محل پروژه و نقشه کشی با ک ....