جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چگونه با توجه به موقعیت هدایت و رهبری کنیم؟'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با کارشناس ارتباطات شبکه


جستجوی شما شامل ۱ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


کارشناس جمع آوری اطلاعات


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / انتهاری حکیم-بعد از تعاونکارشناس جمع آوری اطلاعات و پیگیری راه اندازی و پیاده سازی شبکه  (جدید)

مکان :   تهران ، انتهای حکیم -بعد از تعاون
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۷ خرداد
- جمع آوری اطلاعات شبکه موجود - ثبت و پیگیری درخواست های شبکه - پیگیری درخ ....