جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با سایر زمینه های مرتبط


جستجوی شما شامل ۱ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     مدیر آموزشی یک موسسه آموزشی معماری

مکان :   تهران ، میدان هفت تیر
حقوق دريافتی :   برحسب توافق
تاريخ انتشار :   ۱ دي
موسسه آموزشی در نظر دارد جهت تکمیل کادر مدیریتی خود در بخش آموزشی از کار ....