جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'

استخدام در مشاغل مدیر منابع انسانی


۱ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


کارشناس فروش در چاپ


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / فرمانیه

مدیر منابع انسانی ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / میدان حسن آباد


مدیر خرید و سرپرست


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / طرشت

سرپرست شعبه آموزشگاه زبان


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / تهرانمدیر منابع انسانی

محل استخدام :   تهران ، میدان حسن آباد
حقوق دريافتی :   ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۵ آبان
مدیریت امور اداری .استخدام های دقیق ومطابق با ضوابط وشرایت شرک آروا .ارت ....