جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با مدیر منابع انسانی


جستجوی شما شامل ۱ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


مدیر امور داخلی و ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / پل رومی

مدیر سایت و توسعه


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / بلوار کشاورز

مدیر داخلی و مسوول


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سعادت آبادمدیر داخلی و مدیر منابع انسانی  (جدید)

مکان :   تهران ، مبرداماد
حقوق دريافتی :   ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲ ارديبهشت
-رابط بین مدیریت و بخش های گالری - ایجاد هماهنگی بین بخشهای فعال در گالری ....