جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با مدیر داخلی


جستجوی شما شامل ۱ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     مدیر امور اداری- مالی مسلط به حسابداری و امور اداری  (جدید)

مکان :   تهران ، سعادت اباد.
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۳ فروردين
مدیریت اداری مجموعه ، پیگیری مطالبات ، غر نزند، سازگاری با سیستم ، از وق ....