جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با مدیر داخلی


جستجوی شما شامل ۳ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


مدیر داخلی و مسوول


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سعادت آباد

مدیر سایت و توسعه


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / بلوار کشاورز

مدیر امور داخلی و ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / پل رومیمدیر داخلی و مدیر منابع انسانی  (جدید)

مکان :   تهران ، مبرداماد
حقوق دريافتی :   ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲ ارديبهشت
-رابط بین مدیریت و بخش های گالری - ایجاد هماهنگی بین بخشهای فعال در گالری ....

مدیر داخلی و مسوول دفتر مدیرعامل

مکان :   تهران ، سعادت آباد
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۷ فروردين
مدیریت اداری امور دفتری مدیرعامل نظارت بر امور واحدها و گزارش به مدیرعا ....

مدیر امور داخلی و پشتیبانی

مکان :   تهران ، پل رومی
حقوق دريافتی :   ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۸ فروردين
- برنامه ریزی و نظارت بر بودجه های قراردادها، موجودی ها و تجهیزات - مدیری ....