جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با مدیر داخلی


جستجوی شما شامل ۳ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


مدیریت زنجیره تأمین ...


حداقل ۱۰ سال سابقه
محمد شهر / ماهدشت

استخدام مدیر بازرگانی ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / مرزدارانمنشی و مدیر داخلی  (جدید)

مکان :   تهران ، پاسداران
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۳ مرداد
پاسخگویی تلفنی، بایگانی مکاتبات، تهیه نامه ها و مدارک خروجی، تهیه گزارش ....

مدیر واحد تحقیق و توسعه (R&D) یک موسسه آموزش معماری

مکان :   تهران ، هفت تیر - قائم مقام
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۶ مرداد
انجام کلیه مکاتبات زبان انگلیسی و ترجمه کلیه متون بخش اداری تدوین مطالب ....

منشی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

مکان :   تهران ، خیابان سهروردی
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۶ مرداد
- کلیه وظایف مرتبط در حوزه مسئول دفتر مدیریت عامل - تنظیم تقویم جلسات - ن ....