جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'

استخدام در مشاغل صفحه بند و ویراستار


۱ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


طراح و پشتیبان سایت


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان ونکطراح خانم آشنا به امور مجله  (جدید)

محل استخدام :   تهران ، کیلومتر 4 بزرگراه فتح
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲ اسفند
- تدوین روش های بهینه و کنترل پروژه - تهیه و کنترل اطلاعات مورد نیاز کاری - ....