جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'

استخدام در مشاغل مهندسین رشته های مختلف


۲ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


مسئول ایمنی آشنا به


حداقل ۱ سال سابقه
قزوین / آبیککارشناس تحلیل و طراحی فرآیند

محل استخدام :   تهران ، ونک
حقوق دريافتی :   ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۵ بهمن
•تحلیل، طراحی و مدل‌سازی سیستم‌ها و فرآیندهای کسب و کار •طراحی فرم‌ه ....

استخدام مسئول ایمنی آشنا به HSE

محل استخدام :   قزوین ، آبیک
حقوق دريافتی :   ۷,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۷ بهمن
- نظارت بر عملکرد ایمنی - بهداشت شغلی و محیط زیست - شناسایی مخاطرات ناشی ا ....