جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'

استخدام در مشاغل کارشناس و متخصص شیمی


۱ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


رئیس آزمایشگاه شیمی ...


حداقل ۵ سال سابقه
قزوین / آبیکاستخدام رئیس آزمایشگاه شیمی

محل استخدام :   قزوین ، آبیک
حقوق دريافتی :   ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۷ بهمن
- اجرای دوره ای آدیت محصول ، ارزیابی کیفیت محصول خروجی و استخراج داده کیف ....