جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با کارشناس و متخصص شیمی


جستجوی شما شامل ۲ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


فوق لیسانس شیمی مسلط


حداقل ۱۰ سال سابقه
آبیک / محدوده قزوین - آبیکفوق لیسانس شیمی مسلط به صنعت شوینده

مکان :   آبیک ، محدوده قزوین - آبیک
حقوق دريافتی :   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۹ بهمن
- رئیس آزمایشگاه - کار با تجهیزات دستگاهی آزمایشگاه شیمی - تهیه گزارشات م ....

کارشناس تهیه محتوا مسلط به زبان انگلیسی

مکان :   تهران ، گاندی
حقوق دريافتی :   ۷,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۱ بهمن
تهیه متون تحصصی مورد نیاز از مقالات و سایت های مرتبط ترجمه به زبان فارسی ....