جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'آمادگی برای مصاحبه شغلی'

استخدام در مشاغل تکنسین سخت افزار و تعمیرات


۱ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     کارشناس Helpdesk و پشتیبانی

محل استخدام :   تهران ، محدوده غرب
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۷ آذر
اسمبل کامپیوتر آشنایی با شبکه های کامپیوتری نصب ویندوز و نرم افزارهای ک ....