جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با کارمند آژانس


جستجوی شما شامل ۲ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     کانتر تور خارجی با تجربه (خانم)

مکان :   تهران ، ونک - خیابان آفریقا
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۹ مرداد
آژانس مسافرتی بهار پرستوها در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی و فروش خود ....

کارمند IT با تجربه (خانم )

مکان :   تهران ، ونک - خیابان آفریقا
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۹ مرداد
آژانس مسافرتی بهار پرستوها در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی و کارشناس IT ....