جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با سایر زمینه های مرتبط


جستجوی شما شامل ۲ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


کارشناس تحقیقات بازاریابی ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / شهرک سئولکارشناس تحقیقات بازاریابی

مکان :   تهران ، شهرک سئول
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۹ فروردين
مهارت ترغیب دیگران مهارت حل مسئله آشنا با مسائل بازار مسط به آمار گی ....

مدیر داخلی و توسعه و ارتقا سازمانی

مکان :   تهران ، میدان ولیعصر
حقوق دريافتی :   ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۷ فروردين
استخدام نیروهای مورد نیاز سازمان . ایجاد شرایط مناسب برای توسعه سازمان. ....