جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '

استخدام در مشاغل محقق


۱ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     مسئول دفتر مسلط به زبان انگلیسی فارغ اتحصیل حقوق و با سابقه پژوهشگری  (جدید)

محل استخدام :   تهران ، غرب
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱ ارديبهشت
هماهنگ کننده قرارها و جلسات- تایپ لوایح و نامه ها به فارسی و انگلیسی- شرک ....