جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'چرا کار میکنیم؟'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با سایر زمینه های مرتبط


جستجوی شما شامل ۱ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


همکار خانم آشنا به


بدون نیاز به سابقه
تهران / میدان ولیعصرکارمند اداری مطبوعات

مکان :   تهران ، مرکز شهر
حقوق دريافتی :   ۷,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۴ دي
- کلیه امور اداری (مکاتبات، بایگانی، ارتباطات عمومی) - پیگیری های مالی و ت ....