جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'

استخدام در مشاغل کارشناس امنیت شبکه


۱ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


استخدام کارشناس شبکه با


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / سهروردی شمالی

پشتیبان سایت شرکت (نگهداری


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / غرباستخدام کارشناس شبکه با تخصص امنیت

محل استخدام :   تهران ، سهروردی شمالی
حقوق دريافتی :   ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  -  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۳ دي
مهارت و دانش مورد نیاز - ارائه مشاوره - طراحی و پشتیبانی در مورد موضوع ام ....