جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'حفظ تعادل در کار و زندگی '

استخدام در مشاغل سایر زمینه های مرتبط


۲ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     بازاریاب و فروشنده حضوری  (جدید)

محل استخدام :   تهران ، شمال تهران
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۵ دي
مراجعه حضوری و بازاریابی و فروش و معرفی محصول و جستجوی بازارهای جدید پیگ ....

مدیریت فروش شرکت پخش مواد غذایی  (جدید)

محل استخدام :   تهران ، شمال تهران
حقوق دريافتی :   ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۲۰ دي
مدیریت تیم بازاریابی و فروش و استخدام نیروهای انسانی جهت انجام بازاریاب ....