جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'

استخدام در فرصت های شغلی مرتبط با سایر زمینه های مرتبط


جستجوی شما شامل ۲ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     کارشناس فروش حضوری

مکان :   تهران ، ولیعصر ساعی
حقوق دريافتی :   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۷ تير
اجرا برنامه های فروش تهیه گزارش کار روزانه رسیدگی و پیگیری امور سفارش م ....

کارشناس فروش و بازاریاب

مکان :   تهران ، ولیعصر ساعی
حقوق دريافتی :   ۷,۰۰۰,۰۰۰  -  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۱۷ تير
اجرای برنامه های فروش مشخص شده توسط شرکت تهیه گزارش روزانه فروش حضور فع ....