جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'

استخدام در مشاغل مهندس ساخت و تولید


۳ مورد فرصت شغلی یافت شد

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     


کارشناس تولید آشنا به


حداقل ۱ سال سابقه
رشت / شهرصنعتیکارشناس و کارشناس ارشد بازرسی  (جدید)

محل استخدام :   سنگان یا اردکان ، سنگان یا اردکان
حقوق دريافتی :   ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۵ ارديبهشت
تهیه دستور العمل ها طراحی و پیگیری فرم ها حضور در جلسات ارائه گزارش های ....

کارشناس امور سفارشات  (جدید)

محل استخدام :   اردکان یا سنگان ، اردکان یا سنگان
حقوق دريافتی :   ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۵ ارديبهشت
تهیه دستور العمل ها طراحی و پیگیری فرم ها حضور در جلسات ارائه گزارش های ....

کارشناس برنامه ریزی و نگهداری و تعمیرات  (جدید)

محل استخدام :   اردکان یا صنگان ، اردکان یا سنکان
حقوق دريافتی :   ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  -  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال  (در ماه)
تاريخ انتشار :   ۵ ارديبهشت
تهیه دستور العمل ها طراحی و پیگیری فرم ها حضور در جلسات ارائه گزارش های ....